PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Oświadczenia majątkowe prokuratorów za rok 2015

Oświadczenia  o stanie majątkowym prokuratorów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udostępniania oświadczeń majątkowych prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury podlegają publikacji na stronie internetowej danej prokuratury.
 
Publikacji podlegają oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu gorzowskiego, co do których nie zostały złożone wnioski o objęcie informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", a w wypadku złożenia wniosku publikacja następuje zgodnie z decyzją prokuratora przełożonego (§ 4 i 5 w/w zarządzenia).
 
Oświadczenia majątkowe prokuratorów prokuratur okręgu gorzowskiego: 
 
Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim:
Leszczyńska Agnieszka*
 
Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim:
Jarocki Paweł*
Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu:
Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie:
 
* na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim podjął decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby spowodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych - art. 104 § 7 ustawy Prawo o Prokuraturze z dnia 28.01.2016 r. ( Dz. U. poz.177)