PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacja dotycząca drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko docelowe Zastępcy Głównego Księgowego.

 

I K 117/ 23/12

 

 

                                                 I N F O R M AC J A

 

Informuje się, że na dzień  07 listopada 2012r. w sali komputerowej  Prokuratury Rejonowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 (sala nr 31) wyznaczono drugi etap konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na stanowisko docelowe Zastępcy Głównego Księgowego.

Jego przedmiotem będzie praktyczny sprawdzian umiejętności – w formie pisemnej i przy użyciu sprzętu komputerowego, mający na celu sprawdzenie praktycznej  znajomości zagadnień objętych zakresem zadań powierzonych na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego, w tym znajomości przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz znajomości metod i techniki pracy biurowej.

            Do udziału w drugim etapie konkursu proszeni są:

na godzinę 10.00

Kubiszewska – Czeszyk

Urszula

Składzień

Jolanta

Kisiel

Urszula

Kropa

Karolina

Chruścik

Magdalena

Kawczyńska

Beata

Czymbor

Urszula

 

                       

 

                                                                                         

 
   

 

 


                                                                                                       

 

 

 

na godzinę 11.30

Sieińska

Justyna Anna

Woźniak

Alicja Maria

Gładka

Jadwiga

Mielczarkowska

Renata Genowefa

Majewska

Agnieszka

Zieliński

Jan

Wosińska – Rymarz

Ewa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zal_nr_1.doc