PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

PO VII WB 262.6.2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w trybie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień  publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) na  „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.” (PO VII WB 262.6.2018) najkorzystniejszą ofertę przedłożył Ośrodek Komputerowy „INFOSTIL” sp. z o.o. ;ul. Kombatantów 2; 66-400 Gorzów Wlkp. z ceną brutto 41 018,04 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.6.2018

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1564, ze zmianami) na zakup następującego sprzętu informatycznego:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 15.01.2018 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.53.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.53.2017 pod nazwą "Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wybrana została oferta firmy GOWTEL S. C. z kwotą brutto 89.500,00 zł i terminem realizacji 19 dni od dnia przekazania placu budowy. informacja_PO_VII_WN_262532017.pdf      Informacja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru, 2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski, dnia 05.01.2018 r.

PO VII WB 262.53.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn. „Remont instalacji: 1/ systemu sygnalizacji pożaru,  2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu, 3/ kontroli dostępu w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

2017-12-27 Zapytanie ofertowe

 PO VII WB 262.53.2017

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  dotyczącej wykonania zadania pn.:

„Remont instalacji:

1/ systemu sygnalizacji pożaru,

2/ systemu sygnalizacji włamania i napadu,

3/ kontroli dostępu

w budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie; Plac Kościelny 1”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup niszczarek firmy HSM

Gorzów Wlkp., 13.12.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.52.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.52.2017 pod nazwą „Zakup niszczarek firmy HSM” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy alebiuro.com Wojciech Świdrowski z kwotą brutto 18.991,20 zł. informacja_WB_262522017.pdf      Informacja

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 08.12.2017 r.

 

 

 

PO VII WB 262.52.2017

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup niszczarek firmy HSM” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

PO VII WB 262.52.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na „Zakup niszczarek firmy HSM - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Niszczarka firmy HSM B 22 – szt.9
  2. Niszczarka firmy HSM B 26 – szt.1
  3. Niszczarka Firmy HSM B32 – szt.2

2017-12-04 Wybór najkorzystniejszej oferty

Gorzów Wlkp., 04.12.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.49.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania        PO VII WB 262.49.2017 pod nazwą "Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na które Zamawiający planował przeznaczyć 11.916,80 zł, jako jedyna spełniająca wymagania techniczne wybrana została oferta firmy Arcus S. A. z kwotą brutto 10.178,25 zł.

odpowiedzi na pytania - Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52

Gorzów Wielkopolski, dnia 28.11.2017 r.

PO VII WB 262.49.2017

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W trakcie toczącego się postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) pn. „Zakup wraz z dostawą i montażem 1 szt. kserokopiarki dla Wydz. II PO Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wlkp., 23.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.46.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.46.2017 pod nazwą "Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy PUH Kaprys Krystyna Postemska z kwotą brutto 8.147,39 zł. informacja_WB_262462017.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - 1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.11.2017r.

 PO  VII WB 262.49.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą i montażem w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  1 szt. fabrycznie nowej kserokopiarki w poniżej lokalizacji:

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 (II piętro).

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 20.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego" - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy Multimedia Polska Biznes S. A. z kwotą brutto 13.917,26 zł. informacja_WB_262382017.pdf      Informacja

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS

Gorzów Wielkopolski, dnia 16.11.2017 r.

PO VII WB 262.46.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na: Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla dzieci pracowników jednostek  prokuratur okręgu gorzowskiego z ZFŚS - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 15.11.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego "- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Termin został przesunięty na dzień 17.11.2017 r.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego PO VII WB 262.38.2017 po edycji

Załącznik nr 2

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZADANIA:

 

 „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego”

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Gorzów Wlkp., 07.11.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.38.2017

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu PO VII WB 262.38.2017 pod nazwą "Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego "- zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Termin został przesunięty na dzień 16.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia  06 listopada 2017 r.

PO VII WB 262.38.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla jednostek prokuratury okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1 579).

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 31.10.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.39.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.39.2017 pod nazwą „Dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), biorąc pod uwagę możliwości finansowe, Zamawiający wybrał następujące oferty:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 31.10.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.41.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.41.2017 pod nazwą „Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem 

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe - Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów: 1/ systemu sygnalizacji włamania, 2/ systemu ppoż., 3/systemu telewizji przemysłowej, 4/ systemu kontroli dostępu

      PO VII WB 262.41.2017

     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu

w poniższych lokalizacjach:

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej

Gorzów Wlkp., 24.10.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.37.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.33.2017 pod nazwą Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana zostały poszczególne oferty:

1.      Net Complex – pozycja nr 12, z kwotą 12.656,70 zł brutto,

2.      P.I.E.S.E. GOBIT – pozycje nr 1; 2; 4; 5; 10, z kwotą 89.710,05 brutto,

3.      OK INFOSTIL pozycje nr 3; 6; 7; 8; 9; 11, 28.615,95 zł brutto.

Łączna kwota zamówienia: 130.982,70 zł brutto. informacja_WB_262372017.pdf      Informacja o wyborze

ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE - DZIERŻAWA 3 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH KSEROPIAREK

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.10.2017 r. 

PO  VII WB 262.39.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek we wskazanych poniżej lokalizacjach:

1/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. I) ul. Chopina 52 –  1 szt.

2/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 – 1 szt.

3/ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. (ul. Moniuszki 2) – 1 szt.

na okres 48 miesięcy od dnia podpisania umowy – nie później niż 15 listopada 2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów: 1/ systemu sygnalizacji włamania, 2/ systemu ppoż., 3/systemu telewizji przemysłowej, 4/ systemu kontroli dostępu

Gorzów  Wlkp., dnia 23.10.2017 r.

PO VII WB 262.41.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie konserwacji i usług serwisowych celem utrzymania stałej sprawności następujących systemów:

1/ systemu sygnalizacji włamania,

2/ systemu ppoż.,

3/ systemu telewizji przemysłowej,

4/ systemu kontroli dostępu

w poniższych lokalizacjach:

ZAPYTANIE OFERTOWE - dzierżawa 3 szt. fabrycznie nowych kseropiarek

Gorzów Wielkopolski, dnia 19.10.2017 r.

PO  VII WB 262.39.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na dzierżawę w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. / tekst jednolity Dz. U z 2017 poz.1 579/  3 szt. fabrycznie nowych kserokopiarek we wskazanych poniżej lokalizacjach:

1/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. I) ul. Chopina 52 –  1 szt.

2/ Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. (Wydz. II) ul. Chopina 52 – 1 szt.

3/ Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. (ul. Moniuszki 2) – 1 szt.

zapytanie ofertowe - Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej

Gorzów Wlkp., dnia 10.10.2017 r.

PO VII WB 262.37.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp zaprasza do złożenia oferty  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1 579) na dostawę sprzętu informatycznego według załączonego wykazu (zał. nr 1).

Oferty winny zawierać:

a/ cenę brutto i netto oddzielnie dla poszczególnych produktów (koszt dostawy obciąża dostawcę),

b/ okres gwarancji

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp., 04.10.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.34.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.34.2017 pod nazwą „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy RODAN Sp. z o. o. z kwotą brutto 41.900,00 zł.

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

Gorzów Wlkp., 27.09.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.34.2017

 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego na „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” poz. 51:

jest: Koperta LDS-200 MK biała;

winno być: Koperta LDS-220 MK biała.

2017-09-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i kopert na potrzeby jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 13.09.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.31.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania          PO VII WB 262.31.2017 pod nazwą Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wybrana została oferta firmy PHUP ZEMAR Sp. z o. o. z kwotą brutto 44.887,50 zł. informacja_20170914.pdf      Informacja o wyborze

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 04.09.2017 r. 

PO VII WB 262.31.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą "Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp."

Gorzów Wlkp., 02.08.2017 r.

 

Nr sprawy: PO VII WB 262.22.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.22.2017 pod nazwą „Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.”

Informacja o unieważnieniu postępowania PO VII WB 262.29.2017 pod nazwą "Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą "Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej"

Nr sprawy: PO VII WB 262.26.2017

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania  PO VII WB 262.26.2017 pod nazwą Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta firmy PUH AMBER Krzysztof Wolanicki z kwotą brutto 25.524,21 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 25.07.2017 r.

Nr sprawy: PO VII WB 262.27.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. informuje, że w wyniku postępowania PO VII WB 262.27.2017 pod nazwą „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wybrana została oferta firmy CK tonery Tomasz Wirecki z kwotą brutto 62.468,01 zł.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 21.07.2017 r.

PO VII WB 262.29.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

2017-07-14 Zapytanie ofertowe: Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów

PO VII WB 262.26.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia ofert na: „Sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie konserwacji, przeglądów okresowych oraz napraw kserokopiarek i faksów na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

2017-07-14 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim unieważnia z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. zapytanie ofertowe na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

W zapytaniu nie określono skali białości i gramatury papieru kserograficznego.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 10.07.2017 r.

PO VII WB 262.27.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski, dnia 10.07.2017 r.

PO VII WB 262.28.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

           

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” - zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury

Gorzów Wlkp., dnia 09 czerwca 2017 r

 PO VII WB 262.22.2017

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej tut. Prokuratury.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z delegacją zawartą w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (lub w oparciu o jego wzór), w którym Zleceniobiorca określa miesięczne oraz półroczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia.